Algemene Antroposofische Vereniging en Landen verenigingen

Société anthroposophique universelle au Goetheanum

Antroposofische Vereniging in België / Société anthroposophique en Belgique

Société anthroposophique en France

Antroposofische Vereniging in Nederland

Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland

Anthroposophical Society in Great Britain

Europese koepelorganisaties voor toegepaste antroposofie

Demeter International

International Federation of Anthroposophic Medical Association

The European Council for Steiner Waldorf Education

Eliant Alliance

Steinerscholen in Brussel

École EOS

Steinerschool Brussel